Pramínek II.

Přípravné oddělení Pramínek II. je určeno pro žáčky 4. a 5. třídy. Ani toto druhé oddělení není výběrové. Přihlásit i odhlásit se mohou žáci na žádost rodičů kdykoli během školního roku. (přihláška ve formátu *.pdf)

V Pramínku II. si děti prohlubují a upevňují základní pěvecké dovednosti a návyky, začínají pomaloučku pronikat do tajů harmonie a poznávat svůj jedinečný a nenahraditelný hudební nástroj - hlas. Nejstarší členové tohoto oddělení se také připravují na přechod do hlavního koncertního oddělení Mezissima.

Zkoušky probíhají od začátku školního roku pravidelně každou středu od 12.05 do 12.50 hodin (5. vyučovací hodina) v hudebně.