Pramínek I.

Přípravné oddělení Pramínek I. je určeno pro žáčky 2. a 3. třídy. Toto oddělení není výběrové, tudíž zde zpívají všichni ti, kteří chtějí a které to baví. Přihlásit i odhlásit se mohou žáci na žádost rodičů kdykoli během školního roku. (přihláška ve formátu *.pdf)

Dětem jsou zde hravou formou vštěpovány základy sborového zpívání a prohlubovány dovednosti a návyky z hodin hudební výchovy (pěvecké dýchání, artikulace atp.) Sbor ale není jen o zpívání. Děti se zde učí vzájemné spolupráci, kolektivní zodpovědnosti, veřejnému vystupování, navazují nová přátelství a získávají možnost nahlédnou pod pokličku nádherné a mnohdy velice náročné hudby, ke které by se jinak pravděpodobně vůbec nedostaly.

Zkoušky probíhají pravidelně každé pondělí od 11.15 do 12.00 hodin (5. vyučovací hodina) v hudebně (kmenová třída 3.A).

Těšíme se na nové členy!