O sboru

Mezissimo je dětský pěvecký sbor Základní školy v Českém Meziříčí. Sbor byl založen sbormistrem Mgr. Zbyňkem Mokrejšem na počátku roku 1998. V současné době sbor řídí Mgr. Marta Světlíková. Sdružuje ve třech odděleních více než 70 zpěváků z celkového počtu 240 žáků školy. Nejmladším oddělením je Pramínek I., který navštěvují žáci 2. a 3. třídy. Druhým oddělením je Pramínek II., do kterého docházejí žáci 4. a 5. třídy a koncertním oddělením je Mezissimo (6. až 9.třída). Všechna oddělení se pravidelně účastní většiny kulturních akcí školy, jako jsou vánoční koncerty a besídky ke Dni matek.

V  roce 2003, 2004 a 2005 se Mezissimo mj. zúčastnilo festivalu Lomnické hudební jaro, kde vždy získalo ocenění "Notička". Velkým úspěchem Mezissima je zisk zlatého pásma v oblastním kole Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Hradci Králové v roce 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 a postup do celostátní přehlídky, konané ve dnech 30.5.-1.6.2003 a 29.5.2009 - 31.5.2009 v Rychnově nad Kněžnou, kde též získalo zvláštní ocenění poroty "Za příkladné provedení polyfonních skladeb". Zlaté pásmo v Hr. Králové v roce 2006 a 2007 získalo i přípravné oddělení Pramínek II. Bezesporu největším úspěchem je zisk stříbrného pásma na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc 11.6.2004.

V říjnu roku 2005 se sboru splnilo jedeno velké přání - vystoupit též v zahraničí - Mezissimo reprezentovalo Českou republiku na jubilejním třicátém ročníku mezinárodního dětského kulturního festivalu Joy of Europe v Srbském Bělehradu.

Mezissimo se též často účastní charitativních koncertů. Za zmínku stojí Tříkrálové koncerty v kostele sv. Vavřince v Náchodě, samostatný koncert pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, či účast na festivalu Moravskotřebovské arkády, jehož výtěžek je věnován nadaci Pomozte dětem.

Na jaře roku 2007 bylo Mezissimo vybráno jako zástupce Královéhradeckého kraje na 1. ročník Celostátní přehlídky dětských sborů Světlo za Lidice. Vystupovali jsme zde pod záštitou hejtmana Bradíka a tato účast pro nás byla velikou ctí. Na jaře roku 2008 i 2009, jsme opět vyjeli do zahraničí. Tentokrát na koncertní soustředění do Chorvatska, kde jsme dohromady absolvovali 7 koncertů v kostelích na Makarské riviéře.


V roce 2010 jsme absolvovali koncertní zájezd po Rumunsku, navštívili jsme oblast Banátu. V dalších letech jsme zpívali na festivalu Bude nás pět v Rychnově nad Kněžnou, Trianglu v Hořicích a na celostátní akci Česko zpívá koledy. 
Na krajské přehlídce v Hradci Králové si Mezissimo drží několik let krásné stříbrné pásmo. V roce 2015 jsme se zúčastnili zájezdu do partnerského města Velké Meziříčí a zazpívali na oslavách 80. výročí ZŠ. Pod stromeček jsme si nadělili Českou mši vánoční J. J. Ryby ve spolupráci s Polyfonním sdružením. Rok 2016 byl ve znamení operek Zdeňka Svěráka. A rok 2017 je pro Mezissimo rokem zlatým. Z krajské přehlídky si zlaté pásmo přivezlo nejen Mezissimo, ale také přípravný sbor Pramínek.